Side 1       Side 2       Side 3
 Min kunnskap om
Jesus Kristus
De ting som virkelig betyr noe 


Tsunamien i Øst Asia har gjort menneskene mer oppmerksomme på noen grunnleggende sannheter.


Hva er viktigst for mennesket, og hva kan oppfylle behovet?
For et sultent menneske vil mat være viktig, og for et skadet vil pleie av skaden stå høyt, men vil det være viktigst alltid?

Mange mennesker som lå hardt skadet etter tsunami bølgene var mer opptatt av hvor deres nærmeste familie var, enn av sine egne sår.

Så kommer legen, hjelpearbeideren med sine gode gjerninger. Han kan ombinde sår og gi føde, men hvem kan gi tapte familiemedlemmer tilbake? Det kan ikke legen, det kan ikke hjelpearbeideren. Er mennesket uten håp?


Nei!

For Gud har alltid hatt en plan med mennesket og dets skapelse og eksistens, og livet etter dette. For ham er alt under kontroll, både for dem som ikke er født, og for dem som lever sin korte tid på jorden, og for dem som har gått over til den neste tilværelsen. Og han ønsker å bringe menneskene igjen sammen med sine nærmeste, så de kan tilbringe evigheten sammen.
 
Men dette er frivillig og mennesket som er skapt  med innteligens og fri vilje må bruke sin vilje, og akseptere Guds planer for å kunne motta Guds gaver.

Nå i denne tid, har han ved hjelp av Jesus Kristus, ved hjelp av engler, og ved hjelp av profeter undervist jordens mennesker om disse ting, som er av største viktighet for oss.

Og disse sannheter kan alle fordype seg i, og Den Hellige Ånd vil opplyse og bekrefte sannheten, så din tro går over fra tro til viten.
Det blir også en av Guds gaver til dem som ikke forherder sine hjerter og sinn.

Og hvor finner du i dag denne kunnskap? Jo i Jesu Kristi Kirke av Siste Dager Hellige. En kirke som er utbredt over hele jordkloden og som menneskene slutter seg til i hundretusener hvert år.

Jeg kjenner disse Jesu Kristi Læresetninger, Den Hellige Ånds gave har jeg mottatt, og dens kraft vitner om disse ting i mitt hjerte.

Og jeg vitner i Jesu Kristi Navn. Ammen.

Kåre Sørlie        ks@sorlie.dk