Side 1       Side 2       Side 3
 Min kunnskap om
Jesus Kristus
De ting som virkelig betyr noe 
Kåre Sørlie        ks@sorlie.dk